Aan tafel met...  
Lisianthus Menno Straver Sakata Ornamentals en Theo de Graaf van Egmond Lisianthus

Vandaag spreken we met Menno Straver en Theo de Graaf in restaurant DUTCH! in Noordwijk. Beiden zijn lid van de Lisianthus promotiecommissie, die uit 8 leden bestaat. Het gaat heel goed met de lisianthus. De laatste jaren heeft de bloem zich stevig op de kaart gezet, de prijzen zijn en blijven goed en er is een zeer grote vraag naar deze Special Flower. 
Wat is het succes van een bloem die jaarrond beschikbaar is en zich toch zo goed profileert?
Een gesprek over kwaliteit, collectiviteit binnen de promotiecommissie en focus op de toekomst. 

_LM_9283

‘Zo een 10 jaar geleden zij wij begonnen met het maken van grote stappen bij de veredeling, de productie, de kwekers en de promotiecommissie. Iedereen committeerde zich aan het verbeteringsproces van de lisianthus.

De lisianthus is een bloem van hoge kwaliteit door de vele Unique Selling Points (USP’s). Zij heeft een lang vaasleven van zeker 2 weken, is een rijke bloem en toch sierlijk.

Het produceren van nieuw zaad is een proces van zo’n 2 jaar. Op dit moment wordt er iets meer zaad geproduceerd dan de vraag, zodat de markt vraag gestuurd blijft. Om de planten te produceren is specifieke expertise nodig. Vandaar dat er weinig spelers zijn in deze markt. Het aantal kwekers is ook gedaald van 50 naar 13 kwekers en deze 13 zijn zeer professioneel geworden. Het gaat bij de lisianthus om betrouwbaarheid, om het kweken van een stabiele kwaliteit en dat jaarrond. De komende jaren zullen we zeker gaan opschalen qua aantallen stelen. Het aantal kwekers zal zo ongeveer gelijk blijven en de productie per kweker zal waarschijnlijk worden uitgebreid.

Wij zien duidelijk dat er ingekocht wordt op ras en kweker. Zo heeft elke kweker zijn eigen verpakking als herkenbaarheid. Meer dan 90 procent wordt verhandeld via de groothandel en slechts een heel klein deel gaat naar de retail. De lisianthus is een exclusieve bloem en wordt voornamelijk verkocht bij de bloemist.’

     
     Menno Straver
     48 jaar, getrouwd, vader van een zoon en dochter

    Functie
 
  Sakata Ornamentals, Salesmanager EMEA, vedelaar en      
    voorzitter Lisianthus promotie  


     Marcel Duivenvoorden
     60 jaar, getrouwd, vader van 2 dochters en een zoon

      Functie
     Van Egmond Lisianthus, Salesmanager,  jonge planten
     producent

_LM_9151

8 Jaar geleden zijn wij een samenwerking aangegaan met 2Dezign. We passen goed bij elkaar, er is wederzijds respect en een goede energie. Samen zien we de kansen voor de bloem en hebben we de wil om te blijven vernieuwen.  

Eerdaags wordt onze zomeractie gelanceerd in de vorm van een Barbecue-actie; 13 groothandels geven allen een barbecue-pakket weg aan een bloemist in de periode van 15 juni tot 1 juli. Ook op social media zal hier veel aandacht aangegeven worden. Op deze manier wordt zowel de bloemist als de consument geïnspireerd.

De lisianthus was altijd al populair als zomerbloem. Door het jaarrond produceren zagen wij dat de kerstperiode minder liep. We hebben ons toen gefocussed op de lisianthus als kerstbloem. Dat heeft heel goed uitgepakt. Nu willen we ons ook weer gaan richten op de zomerperiode, waar de lisianthus zich uitstekend voor leent. De bloem is zeer goed houdbaar, zelfs bij hoge temperaturen.’

 

‘Ook bij beurzen of evenementen is onze productgroep loyaal. Alle kwekers doneren bloemen. De groep staat sterk en we gaan allemaal voor het collectief. Maar ook op individueel niveau pakken de kwekers promotionele activiteiten aan. Zo rijdt er tijdens de komende Flower Parade Rijnsburg op 10 augustus, ook weer een praalwagen mee die geheel wordt gearrangeerd met lisianthussen.’

 

‘De toekomst van de lisianthus zien wij zeer rooskleurig in. De komende 5 jaar verwachten wij een wereldwijde groei van zeker 100 procent. Enerzijds doordat er nu al wereldwijd een grote vraag is vanuit de bloemist en de groothandel en anderzijds omdat er grote kansen liggen in de USA en het Verre Oosten. Daarbij heeft onze bloem het grote voordeel dat ze zeer goed transporteerbaar is. Het product kan zelfs één week droog in een doos vervoerd worden.’

_LM_9132

‘Qua promotie blijven wij investeren in het product lisianthus, The Special Flower. Het promotieplan 2019-2021 heeft 100 procent goedkeuring gekregen van de aanvoerders bij stemming. Deze afdracht, 0,15%, willen wij in ieder geval in stand houden. Gezien de grote vraag zullen er dus meer stelen geproduceerd gaan worden, waardoor er meer promotiebudget vrij gaan komen. Juist nu, in een periode met groei, moeten wij niet stilstaan, maar juist vooruitkijken naar nieuwe promotionele mogelijkheden.

Vorig jaar hebben wij als promotiecollectief het lisianthus Eventboek uitgebracht. Het boek is zo goed ontvangen dat er nu een herdruk volgt, waarin ook de nieuwe huisstijl verwerkt is. Volgend jaar, begin 2020, zal het tweede lisianthus boek uitkomen, de versie “graf en wedding”.

We staan dus niet stil; succes voor onze productgroep is heel mooi en nog belangrijker is hoe we deze behouden.’